Terveyden lukutaito määrittää terveyskäyttäytymistäsi

 

Terveellisten elintapojen noudattaminen ei ole nykyihmiselle itsestäänselvyys.Yhtenä ongelmana on, että ei eroteta terveellistä käyttäytymistä epäterveellisestä. Tärkeä terveyttä ja terveyskäyttäytymistä määrittävä tekijä on terveyden lukutaito. Terveyden lukutaito on kaikkien tarvitsema perustaito.

Olen terveystieteiden maisteriopinnoissa graduprosessin alkumetreillä. Graduprosessi alkoi kiinnostavan aiheen valinnalla, mikä oli tähänastisessa prosessissa ehdottomasti haastavinta, koska mielenkiintoisia ja tärkeitä aiheita oli lukuisia.

Oma kiinnostukseni terveyden edistämisessä on jo pitkään kohdistunut lapsiin ja nuoriin, koska lapsena omaksutut terveystottumukset yleensä näkyvät myös aikuisiän terveystottumuksissa. Toivonkin, että joskus tulevaisuudessa pääsisin vaikuttamaan lasten ja nuorten tekemiin terveyskäyttäytymiseen liittyviin valintoihin, ja että heistä kasvaisi aikuisia, jotka tekevät omaa terveyttään tukevia valintoja. Päätin, että haluan myös graduni kohderyhmäksi lapset ja nuoret.

Vasta yliopisto-opintojeni myötä tutustuin tarkemmin terveyden lukutaidon (health literacy) käsitteeseen.  Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee terveyden lukutaidon yksilön kognitiivisina ja sosiaalisina taitoina. Ne määrittävät yksilön kykyä ja halukkuutta saavuttaa, ymmärtää ja käyttää tietoa hyvää terveyttä edistävällä ja ylläpitävällä tavalla (1).

Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että yksilöllä on kyky tunnistaa asioita, jotka tukevat omaa terveyttä. Yksilö pystyy perustelemaan tekemiään valintoja sekä osaa etsiä tietoa ja arvioida ja vertailla sitä kriittisesti (2). Voidaan siis puhua ihan jokaisen arjessa tarvitsemasta perustaidosta.

http://maxpixel.freegreatpicture.com

Terveyden lukutaito kehittyy jo lapsuudessa ja nuoruudessa. Se on tärkeä terveyttä ja terveyskäyttäytymistä määrittävä tekijä (2). Siksi sen tutkiminen ja syvempi perehtyminen aiheeseen tuntui itselle hyvin merkitykselliseltä ja mielekkäältä.

Nyky-yhteiskunnassa terveyden lukutaidon kehittäminen onkin avainasemassa, koska ympäristö altistaa lapsia ja nuoria epäterveelle terveyskäyttäytymiselle, kuten vähäiselle fyysiselle aktiivisuudelle ja liialliselle energiansaannille.

Netissä kaikkien saatavilla oleva tieto altistaa lapsia sekä hyödylliselle että haitalliselle terveystiedolle (2). Sama pätee myös aikuisiin. Terveystiedon arviointia vaikeuttaa tiedon valtaisan määrän lisäksi se, että kuka tahansa voi julkaista terveystietoa. Somessa ja jopa valtamediassa pääsee usein ääneen ns. kokemusasiantuntija, jonka väitteiden taustalla ei ole välttämättä tutkimuksellista pohjaa.

http://maxpixel.freegreatpicture.com

Terveyden lukutaidon edistäminen on yksi koulujen terveystiedon opetuksen tavoitteista. Koulusivistyksellä onkin todettu olevan yhteyttä terveyden lukutaitoon (3). Terveystiedon opettajilla on siis tärkeä rooli terveyden lukutaidon edistämisessä. Olen itsekin pohtinut mahdollisuutta toimia tulevaisuudessa lasten ja nuorten terveyden edistäjänä terveystiedon opettajan roolissa.

Terveyden lukutaito ei tietenkään kehity ainoastaan koulussa. Vaikka  perusta terveellisten elintapojen omaksumiselle luodaan jo lapsuudessa, on aikuisuudessakin opituilla taidoilla merkittävä vaikutus terveyteen. Ja vaikka koulutuksella on todettu olevan yhteyttä terveyden lukutaitoon, on se kuitenkin myös seurausta elämän mittaisesta opettelusta (3).

Parhaimmillaan terveyden lukutaito kehittyy edistyneiksi kognitiivisiksi taidoiksi, joita yhdessä sosiaalisten taitojen kanssa voidaan soveltaa tiedon kriittiseen arviointiin, jolloin tämän tiedon avulla voidaan paremmin hallita oman elämän tapahtumia ja tilanteita (4).

http://maxpixel.freegreatpicture.com

Pitkän etsiskelyn jälkeen sain onnekseni käsiini aineiston, jossa oli kartoitettu muun muassa nuorten urheilijoiden terveyden lukutaitoa sekä terveyskäyttäytymiseen liittyviä asententeita ja mielipiteitä. Näiden tekijöiden yhteyden tarkastelusta sain juuri oman näköiseni graduaiheen, ja olen todella innoissani aloittamassa gradun työstämistä. Toivon, että tämä  prosessi osoittautuu yhtä antoisaksi kuin miltä se nyt tuntuu, ja ehkä samalla se herättelee pohtimaan ja kehittämään omaa terveyden lukutaitoani.


Miten terveyden lukutaito näkyy omassa arjessani?

Pohtiessani terveyden lukutaidon vaikutusta omassa arjessani huomaan itse käyttäväni ja kehittäväni sitä päivittäin. Listasin alle asioita, joissa esimerkkipäivänäni terveyden lukutaitoa tarvitsen tai kehitän:

  • Terveyskäyttäytymiseen liittyvät päätökset arjessa (nukkuminen, syöminen ja ruokakaupassa asiointi, liikkuminen ja harrastaminen, sosiaaliset suhteet)
  • Hesarin lukeminen
  • Koulutöiden tekeminen (kirjojen, lehtien, artikkelien, blogien yms. lukeminen, luentojen kuunteleminen)
  • Hammaslääkäritarpeen huomaaminen ja ajanvaraus
  • Netflixin dokkareiden katsominen
  • D-vitamiinin ottaminen tai ottamatta jättäminen

Haastan myös kaikki lukijat pohtimaan, missä tilanteissa tarvitset tai kehität terveyden lukutaitoasi?


Terveellistä kevättä kaikille lukijoille!

Iina Raudasoja

Lähteet

  1. Nutbeam, D. 1998. Health Promotion Glossary. Viitattu 25.3.2018. http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf.
  2. Paakkari, O., Torppa, M., Kannas, L. & Paakkari, L. 2016. Subjective health literacy: Development of a brief instrument for school-aged children. Scandinavian Journal of Public Health, 44 (8), 751-757. doi:10.1177/1403494816669639.
  3. Begoray, D. L., Marshall, E. A., Shone, L. P. & Rowlands, G. 2012. Health literacy lifelong learning. Teoksessa G. Rowlands, D. Begoray & D. Gillis. 2012. Health Literacy in Context: International Perspectives. New York: Nova Science Publishers, Inc.
  4. Laverack, G. 2014. The Pocket Guide To Health Promotion. Maidenhead: McGraw-Hill Education.

Rajakylä – liikkujan paratiisi

Vantaan Rajakylä sijaitsee liikkujan kannalta oivallisessa paikassa, sillä luontoliikuntamahdollisuudet ovat erinomaiset, mutta viime vuosina sekä Vantaa että Helsinki ovat myös rakentaneet runsaasti uusia liikuntapaikkoja, jotka ovat rajakyläisten käytettävissä. Kevyen liikenteen väylät tarjoavat myös hyvät mahdollisuudet työmatka- ja asiointipyöräilyyn tai kävelyyn. Seuraavassa muutamia vinkkejä rajakyläisten liikkumiseen.Rajakylä_Liikkujan_Paratiisi

Lenkkeily kävellen, juosten, pyöräillen ja hiihtäen

Rajakylän lenkit

Rajakylässä voi kävellä ja juosta monenlaisia lenkkejä teitä ja kevyenliikenteen väyliä pitkin. Metsäpolkuja löytyy kaikista Rajakylää ympäröivistä metsiköistä. Suosittua on kävely pitkin Rajakylän raitteja, jolloin voi ihailla pihojen kukkaistutuksia tai vaikkapa jouluvaloja, joista Rajakylä on vähän kuuluisakin. Joskus kävelylenkkeilyä tosin hidastaa jatkuva tuttuihin törmääminen…

Varsinaisia rakennettuja kuntopolkuja Rajakylässä taitaa olla vain yksi, joka sijaitsee Rajakylän koulun ja Tenniskeskuksen välisen  Latukujan päässä ja kulkee Porvoon moottoritien suuntaisesti  länteen päin muutama sata metriä.  Jos sinne löytää, niin löytää myös Leijonanharjan pulkkamäen ja Porvoontien yli menevän kävelysillan. Tennarista ja Camposta puhumattakaan.

Fazerin lenkki

Rajakylän asukkaat tuntevat hyvin noin kuuden kilometrin mittaisen Fazerin lenkin, joka kiertää Vaaralan ja Jakomäen kautta takaisin kotikylään. Jos kahvittaa, niin välillä voi käydä Fazerin vierailukeskuksessa siemaisemassa sumpit. Mukaan voi tarttua muutakin hyvää.  Lenkki on talvellakin yleensä kävelykunnossa ja pituudeltaan oikein sopiva kenelle tahansa. Rajakyläiset kiertävät ”Fazeria” kumpaankin suuntaan fiiliksen mukaan.

Jos kävelyintoa on enemmän, niin Fazerin lenkin voi pidentää valitsemalla Länsimäentien päässä lenkkipolun, joka vie Hakunilaan Kehä III:n yli, jolloin pääsee kiertämään vaikkapa Vaaralan kautta takaisin Rajikseen.

Halutessaan matkaa voi jatkaa Porttipuistoon ja kiertää Heikinlaakson ja Jakomäen kautta takaisin. Tuokaan reitti ei ole pisimmillään 12  kilometriä enempää  ja matkalla voi käydä virkistäytymässä vaikkapa  Ikean nakkisämpylöillä. Meille on tullut vähän kuin tavaksi tehdä joko Fazerin tai Ikean lenkit yhdessä naapureiden kanssa. Suosittelen.

Lyhyempiä pidennyksiä Fazerin lenkille saa kiertämällä Jakomäen ostarin läpi tai Alppikylän kautta, joilloin matkaa tulee muutama kilometri lisää. Mukava reitinvalinta menee myös Slåttmossen suoalueen kautta tai Vaaralan ( Ruduksen, ”Rytikan”) monttujen kautta.

Slåttmosseen pääsee Somerikkotieltä heti Porvoontien liittymän jälkeen Rajakylästä päin tultaessa. Suoalueen läpi menee pitkospuita ja polku, joka vie Vaaralaan tai Ruduksen montuille, johon on muuten suunnitteilla maauimala. Tosin montuissa tai lammikoissa voi uida nytkin. Se on varsinkin lapsiperheille mukava retkikohde.

Kivikon lenkit

Kivikon lenkille pääsee joko Maratontien länsipäästä Porvoontien sillan kupeesta tai Pallotien länsipäästä ennen sen kääntymistä Maratontien suuntaan (Pallotie 28). Tässä kohden polku on vielä vaatimaton, mutta Helsingin puolella jo leveämpi. Peruslenkki on noin neljän kilometrin pituinen ja talvella Helsinki pitää ladut hyvässä kunnossa. Laduilla voi hiihtää perinteistä tai luistelutyyliä. Vähän täytyy koiranulkoiluttajia varoa, mutta sopu antaa sijaa kaikille liikkujille.

Kivikosta pääsee jatkamaan myös Viikkiin ja Myllypuroon uutta Kehä I:n yli menevää kevyenliikenteen siltaa pitkin ja latu on ollut kunnossa aina Vanhaan kaupunkiin ja Arabiaan asti. Matkalla Kivikossa on myös hiihtohalli, upea frisbee-golfkenttä ja BMX-pyörärata. Monet myös bongailevat lintuja Kivikon korkeilla kukkuloilla. Itse olen hitaampana liikkujana bongaillut vaskitsoja, ranta- ja kyykäärmeitä, joita aina silloin tällöin näkee poluilla aurinkoa paistattelemassa.

Työmatkapyöräilijöille suosittelisin reittiä, joka menee Kontulankaaren (nro 11)  kävelyliikennevalojen (Vesalan muraalitalojen) kohdalta Kivikkoon ja sieltä Kivikon läpi pienteollisuusalueen kautta Kehä I:n ali Lahdentien vierestä Viikkiin. Samaa reittiä pääsee  tietysti Kehä I:stä länteen.

Helsingin keskustaan olen ajanut sekä Viikin (Viikki-Arabia-Kumpula-Pasila) tai sama Myllypuron kautta että Pukinmäen (Oulunkylä-Käpylä-Pasila) kautta. Ja lopun matkaa radanvartta. Kummatkin reitit toimivat. Neljäs vaihtoehto on ajaa  Myllypurosta reittiä Kulosaari-Herttoniemi-Sörnainen-Hakaniemi…

Kivikossa on myös runsaasti juoksuhautoja, luolia ja muita kiinnostavia historiallisia ja luontokohteita. Kivikossa järjestetään myös iltarasteja säännöllisesti. Autolla Kivikkoon pääsee hiihtohallin (sorttiaseman) luota, jonne mennään Kivikon liittymästä eli joko Kivikon läpi tai Kehä I:n liittymästä. Auton voi toki parkkeerata johonkin tienvarteenkin tai vaikkapa Vesalan (Sakaran) kentän parkkiin, josta on kohtuullinen kävelymatka ladulle.

Länsimäen lenkit

Länsimäestä löytyy myös vanhoja linnoitusalueita ja upea metsä sekä Länsimäen kartanon avarat viljapellot. Polku on sopiva kävelyyn ja maastopyöräilyyn. Se löytyy Pallastunturintie 24 kohdalta Linnoituskujan päiväkodin vierestä. Lenkki kulkee Mellumäkeen ja takaisin. Pyörällä pääsee tätä reittiä myös Vuosaaren Mustavuoreen tai Porvoon rantatielle, joka on monien pyöräilijöiden suosikki. Rantatiellä on useita kahviloita, joita voi pitää pyöräilylenkkinsä kohteina ja välietappeina.  Mustavuoressa on myös yleensä hyvät ladut.

Hakunilan/Sotungin lenkit

Hakunilan urheilupuistoon pääsee Länsimäentien pohjoispäästä kuntopolkua pitkin, joka menee Kehä III:n yli. Sillan jälkeen kuntolaitteilta voi ajaa vasemmalle kehän reunaa pitkin ja laaksosta puronreunaa pitkin, jolloin näkee kauniin Hevoshaan kartanopuiston rakennuksineen. Autolla Hakunilaan pääsee helposti ja parkkipaikkoja on runsaasti, vaikka käyttäjiäkin on varsinkin kevättalvella varsin paljon.

Jos kuntolaitteiden kohdalta kääntyy oikealle pellon läpi, niin pääsee keväällä ja alkukesästä todella kauniiden niittyjen läpi urheilupuistoon. Hakunilassa on runsaasti erilaisia lenkki- ja hiihtopolkuja, joista vaativimmat ovat MM-tasoa, mutta sieltä löytyy myös tasaisia peltolatuja.

Hakunilasta lähtee myös todella upea lenkki aina Kuusijärvelle ja Keravalle asti. Se menee läpi Sotungin perinnemaisemien Sipoonkorven kansallispuistoon, jossa on melkein lappimaisia suo- ja kalliomaisemia. Hakunilasta on viisi kilometriä Kuusijärven kympille, josta taas noin kahdeksan kilometriä Keravan Keinukalliolle, jossa on viikonloppuisin kahvila, kuten myös Vantaan Ladun Bisan majalla, jonne Hakunilasta on kuutisen kilometriä. Kuusijärvellä kahvila on auki joka päivä.

Halutessaan voi valita monenlaisia reittivaihtoehtoja. Pisin on Hakunila-Keinukallio –reitti, joka on noin 36 kilometriä.  Mukava lenkki on Hakunilasta Kuusijärven kympin kiertäminen, jolloin matkaa tulee 20 kilometriä. Autolla voi myös ajaa Kuusijärvelle, josta käsin erilaisia lenkkejä voi rakennella mielensä mukaan. Keinukallion lenkille tulee mittaa noin 28 kilometriä.

Kesällä suositeltavinta on mennä pyörällä tai autolla joko Sipoonkorven kansallispuiston (http://www.luontoon.fi/sipoonkorpi) alkupäihin Storträskin  (Tasakalliontie 1, iso) tai Storbergetin (Kuusikorvenkujalla, pieni) parkkipaikalle ja lähteä sieltä kiertämään joko Kalkkiuunin lenkkiä tai Storträskin lenkkiä.  Matkaa Rajakylästä on pyörällä alle 9 kilometriä.

Kakkiuunin lenkki on uusin  noin viiden kilometsin pituinen ja erittäin ”kansallispuistomainen”, vaikka se kiertääkin kivenheiton päässä Sotungin maatiloista ja pelloista. Storträskilla voi myös kalastaa, jos hankkii luvan vaikkapa Hakunilan kirjastosta.

Sipoonkorven lenkillä voi kuulla ilveksen kiimaista huutoa, nähdä rantakäärmeen uimassa tai bongata lammaskatraan, hevosia ja traktorimuseon. Kalkkiuunin lenkillä on nuotiopaikka ja huussikin. Viikonloppuna tai kevätiltana retki Sipoonkorpeen onnistuu vaikkapa pyörällä. Vähän evästä mukaan ja voi nauttia pikku vaelluksesta.

Hiihtämisestä on vielä mainittava Malmin lentokentän ympäri menevä kuuden kilometrin mittainen melko tasainen latu, joka sopii hyvin kaikille. Ladulle  pääsee parkkipaikalta, joka on Malminkaaren varrella.

Pyöräillen ja rullaluistellen

Pyörällä ja rullaluistellen voi ajaa pidemmälle ja muuallakin kuin varsinaisilla lenkkipoluilla. Muutama suositus pyörä- tai rullalenkiksi siis paikallaan.

Mainitsin jo aiemmin, että Porvoon rantatie (Uusi Porvoontie) on suosittu pyörälenkin kohde. Sinne pääsee Rajakylästä sekä Länsimäentien pohjoispäästä liikenneympyrästä oikealle kääntyen. Valion tehtaiden jälkeen alkaa uusi pyörätie, josta voi ajaa suoraan Porvoon rantatielle tai sitten voi oikaista ajamalla  Länsisalmentietä Sotungin tielle Västersundomin koulun ohi ja siitä Porvoon Rantatielle. Matkalta voi myös kääntyä sille kuuluisalle Susirajalle, joka muuten vie Sipoonkorven kansallispuistoon ja lopulta sinne Storträskin rantaan. Kiva reitti sekin.

Rantatiellä on tosiaan monta kohdetta, jonne voi pyöräretkensä suunnata. Pit Stopille eli Östersundomin  (Itäsalmi) kylälle on Rajakylästä reilu kuusi kilometriä, Sipoonrannan kahvilaan  10, N’avetan kahvilaan 13 ja Gumbölestrandiin 17 kilometriä. Matkalla on myös urheiluvälineliike Bear & Water, josta saa melonta- ym. liikkumisvarusteita. Ja jos Rantatieltä ajaa pikkuteille, niin näkee  monia idyllisiä pikkukyliä.

Jos oikein pyöräilyttää, niin voi käväistä Porvoossa tai ajaa Sipoon lenkin, jolloin matka lyhimmillään on noin 40 kilometriä ja pisimmillään yli 60 kilometriä.

Idyllisia paikkoja näkee myös, jos lähtee ajamaan Vanhan Lahdentien suuntaan ja kääntyy Vanhalle Porvoontielle ennen Kuusijärveä. Kuusijärvelle on Rajiksesta kymmenisen kilometriä, viehättävälle Palmenin kyläkaupalle  reilu 13 kilometriä. Kuusijärvellähän voi käydä uimassa ja savusaunat lämpiävät päivittäin. Järven ympäri menee myös kaunis polku, jonka voi kiertää ennen saunaan ja uimaan menoa.

Kaikki nämä reitit voi myös luistella, vaikka joissakin kohdin asvaltti onkin hiukan huonossa kunnossa.

Suositeltavia pyöräreittejä löytyy myös Helsingin suuntaan vaikkapa Viikin kautta Vanhankaupungin lahdelle  (Arabiaan), jonne matkaa on vain kahdeksan kilometriä, jonka aikana voi nähdä runsaasti muuttolintuja, kuulla satakielen, ajaa arboretumin läpi ja ihastella lehmiä laitumellaan, jossa muuten olen nähnyt peuroja ja kerran kahdeksan jäniksenpoikasta leikkimässä. Arabiassa on kahviloita ja monenmoisia myymälöitäkin, jos niitä kaipaa lenkillään.

Lenkin voi myös pidentää kiertämään Kulosaaren sillan kautta Herttoniemen kautta takaisin Myllypuron ja Viikin kautta Kivikkoon ja sieltä takaisin Rajikseen. Matkaa tulee alle 30 kilometriä ellei aja Herttoniemenrannan, Roihuvuoren, Marjaniemen ja Puotilan kautta rantoja pitkin takaisin Rajakylään Vartiokylän ja Mellunmäen läpi. Tästä saa myös ihastuttavan reitin Itä-Helsingin kauneimmille paikoille  eikä matkaa tule juuri 40 kilometriä enempää. Ja sen voi tosiaan jaksottaa vaikkapa kartanopysähdyksillä Puotilassa ja Herttoniemessä.

Rajakylästä on myös kätevää pyöräillä Itäkeskukseen asioimaan. Reitit voi valita mielensä mukaan joko Kontulan, Kivikon tai Mellunmäen kautta. Itse ajelen usein Vesalan läpi Mellunmäkeen menevää reittiä, jossa näkee mm. Aarrepuiston kosken eli Rajiksen läpi menevän Kuussillanojan jatkeen, joka on Helsingin puolella rakennettu upeaksi virkistyskohteeksikin. Itikseenkään ei ole kuin kuusi kilometriä.

Mainita täytyy myös läntinen suunta eli Tikkurila, jonne  pääsee kivasti  joko Jakomäen eteläosan Lahdentien ylimenevää siltaa tai pohjoisosan alikulkua pitkin. Eteläpuolelta pääsee  Alppikylän uuden asuinalueen ja Tattarisuon teollisuusalueen ohi ajaen samaan liikenneympyrään mihin  pääsee Jakiksen ostarin luota Tapanilaan päin mennessä.

Tästä ympyrästä voi sitten valita reitin, joka menee Heikinlaakson läpi Kehä III:lle tai sitten kääntyen Tapanilan tieltä mäen alla Puistolaan ja jatkaen siellä puistojen läpi Kehä III:n yli menevän sillan kautta Jokiniemeen, josta voi jatkaa Heurekan suuntaan ja sitä kautta Tiksuun. Heurekaan ja Tikkurilaan voi tehdä pyöräretken nauttien samalla tieteestä tai kulttuurista. Matkaa on noin 8 kilometriä.

Vanhan Porvoontien valittuaan on monta mahdollisuutta ajaa Tikkurilaan Kehä III:n pohjoispuolelta eli voi Mennä Kuusikon kautta tai vaikkapa Maarinkunnaan kautta. Kummallekin reitille osuu kauniita seutuja varsinkin Keravanjoen laaksossa. Ja voihan sitä pistäytyä vaikkapa Porttipuistossa heräteostoksilla ja tehdä sitten lenkin joko Vaaralan tai Länsimäen kautta takaisin Rajikseen.

Kiva pyörälenkki syntyy myös ajamalla Jakomäen kautta Tattarisuon lenkin eli ajaen Tattarisuon läpi Kehä I:lle ja sieltä Kivikon läpi Rajikseen.

Koiran kanssa

Rajakylässä on paljon koiranomistajia, joilla tuntuu olevan omat lenkkinsä. Koirapuistoja on siirtolapuutarhan takana Porvoon moottoritien lähellä, Länsimäentien vieressä Rajakylän koulua vastapäätä. Agilitya voi harrastaa Ojangossa (Pitkäsuonkuja 6) jätteidenpolttolaitoksen takana Kehä III:n itäpuolella tai Kivikossa Helsingin puolella.

Mobiililaitteiden avulla suunnistaminen ja matkojen mittaaminen on helppoa. Karttoja ja reittejä löytää vaikka www.google.fi/maps/, tai voi käyttää sports trackeria. Maastokarttoja voi tarkastella ja ladata kännykkäänkin osoitteesta www.maastokartat.fi.

Leikkiä ja palloilua

Rajakylän kenttä: jalkapalloa, skeittailua, rantalentistä, luistelua ja tennistä

Helsinki on satsannut valtavasti Itä-Helsingin lähiliikuntapaikkoihin ja viime vuosina Itä-Vantaa on kirinyt lähes tasoihin. Nyt Rajiksessa on loistava täysimittainen tekonurmikenttä, jossa on tilaa leikkiin ja peliin. Rajakylän kentällä on myös hiekkakenttä, joka jäädytetään talvella. Kentälle pääsee Rajakentäntien ja Säilätien kautta.

Vieressä Länsimäentien varrella on myös skeittipuisto, beachvolleykenttä ja kaukalofutiskenttä. Kuntotelineitäkin löytyy. Tenniskentät ovat aika heikossa kunnossa, vaikka voi niillä pallotella. Kentällä on uudehko pukukoppi ja parkkipaikkoja on kentän kummassakin päässä.

Rajakylässä toimiva Itä-Vantaan Urheilijat, IVU  (https://www.ivu.fi/)  harjoittelee ja pelaa jalkapallo-ottelunsa Rajakylän kentällä. IVU on mainio lasten kasvattaja, jossa aikuisetkin saavat olla mukana vapaaehtoistoiminnassa. IVU:lla on erilaisia kuntoliikuntaryhmiä eri-ikäisille harrastajille sekä jalka-, sulka- ja lentopalloa salibandyn lisäksi.

Rajakylän harrastusmahdollisuudet ovat hiukan rajalliset, mutta IVU tarjoaa hyvän mahdollisuuden liikuntaan ja Vivace-kuoro laulun harrastajille (https://www.facebook.com/vivacekuorot/).  Meidän perheessä toinen lapsista pelasi IVU:ssa, toinen lauloi Vivacessa, joten aika iso osa Rajakylän asukkaistakin tuli samalla tutuiksi. Vahva suositus.

Mainittava tietysti on Rajakylän maine sulkapallossa, sillä Tennarilla/Campossa on kasvatettu monta sukupolvea Suomen huippupelaajia runsaan juniorikaartin lisäksi. ÖIF eli Östersundom IF (http://oifbadminton.sporttisaitti.com/) pitää majaansa Rajakylässä. Seuran ja Rajakylän paras pelaaja on tällä hetkellä naisten Suomen mestari Airi Mikkelä. Sulkapalloa voi myös lämpimästi suositella kaikille rajislaisille.

Pallopuisto: leikkiä, futista, tennistä, korista ja lentistä sekä kuntotelineitä

Pallopuisto on Rajakylän kentän tavoin laitettu erinomaiseen kuntoon muutaman viime vuoden aikana. Ensin uusittiin leikkipuisto pienimmille, josta löytyvätkin monipuoliset telineet alle kouluikäisille lapsille ja heidän (iso)vanhemmilleen.

Maratontien päätyyn rakennettiin pieni, mutta varsin monipuolinen liikuntapuisto, joka sopii kaikenikäisille. Puistossa on laitteita lapsille, nuorille ja aikuisille, mutta myös pelimahdollisuuksia lentopalloilijoille, pienelle futisporukalle, tenniksen ja katukoriksen pelaajille. Rajakylän harrastelentispelaajat pelaavat kentällä säännöllisesti kesäisin. Mukaan otetaan uusiakin pelureita.

Nurmialueella voi heitellä frisbeeta tai pelata palloa ja vaikkapa lennättää leijaa. Talvella puistoon on jäädytetty myös pieni luistelualue.

Pallopuistossa voisi järjestää monenlaista aktiviteettia sen lisäksi, että siellä on joka kevät  toukokuussa Rajakylän alueen kuoron eli Vivacen kukkafestivaali että ainakin kerran Rajakylän valoteos vuoden pimeimpään aikaan. Ehkä joku voisi järjestää rusettiluistelua laskiaisena tai Rajakylän liikuntapäivän, jossa voisi liikkua monin eri tavoin…

Nyt on erinomaiset liikuntapaikat niin Pallopuistossa kuin Rajakylän kentälläkin. Käyttäkää hyvät ihmiset, käyttäkää!

Rajakylän tenniskeskus: salibandya, sulkapalloa ja tennistä

”Tennarilla” on Vantaan kaupungin omistama puoli (https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/133272_RAJAKYLAN_TENNISKESKUS_asiakasinfo_20_7_17_2_.pdf),  jossa voi pelata sulkista ja tennistä sekä yläkerran salissa kamppailulajeja, jumppaa ja tanssia.

Uudella puolella isännöi Campo center , (http://www.campocenter.fi/), jossa pelataan pääosin salibandya. Tiloja on myös muihin tarkoituksiin. Kummallakin puolella on kioski ja myös varustemyyntiä. Salit ovat arki-iltaisin melko täysiä, mutta tilaa löytyy rajakyläisillekin uusille harrastajille.

Kesällä Tennarin ulkokentällä voi pelata tennistä ja minigolfia.

Rajakylän koulu: ulkopelejä, sisäpelejä ja mäenlaskua

Rajakylän koululla on pieni ulkokenttä ja leikkitelineitä. Sisäkentällä pelataan ainakin lentopalloa. Koulun takana on oivallinen pulkkamäki, joka on hyvin suosittu lumisina talvina. Lionsit järjestävät joka talvi riehan pulkkamäessä.

Lähikentät: Vesala, Länsimäki, Kivikko, Jakomäki, Kontula, Kurkimäki, Hakunila

Mikään ei estä rajakyläisiä astumasta kaupungin rajojen ulkopuolellekaan.

Esimerkiksi Vesalan/Sakaran kenttä ja ”erikoispuisto” on aivan lähietäisyydellä ja siellä on ”Ala-Rajakylän” asukkaille tarjolla niin 2 tekonurmipintaista  jalkapallokenttää, koripallokenttä, 2 futiskaukaloa, 2 tenniskenttää (talvella luistinrata) sekä erinomaiset kuntotelineet ja lasten leikkipuisto.

Vesalassa on myös Kontulan urheilijoiden toimisto ja toimintaa mm. lapsille ja perheille (http://www.fckontu.fi/). Moni rajislainen on pelannut KontUssa

Länsimäen koululla on sisäliikuntatila ja ulkokenttä.

Kivikosta löytyy tekonurmikenttä, seniorien ”leikkipuisto”, frisbee-golfkenttä, BMX-pyörärata ja agilityrata koirille.

Jakomäessä on 2 tekonurmikenttää, joista toinen on halli talvisin (KontU). Lisäksi hiekkakenttä (luistelu), tenniskenttiä ja koripalloa.

Kontulassa on lähin iso tekojäärata, jossa on kesäisin tekonurmi, kuntotelineitä, tennistä ja leikkipuisto sekä nurmikenttä.

Kurkimäessä on myös tekonurmikenttä, tennistä ja koripallo- sekä lentopallokenttä.

Hakunilassa on hiihtolatujen lisäksi erinomainen yleisurheilukenttä, luistelurata, uimahalli ja jalkapallokenttä.

Uimapaikat ja –hallit ja kuntosalit

Rajakylän lähimmät uimahallit löytyvät Jakomäestä (Helsingin kaupunki, https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/sisaliikuntapaikat/Uimahallit/),  Kontulasta (Urheiluhallit oy, https://www.urheiluhallit.fi/) , Hakunilasta (Vantaan kaupunki, http://www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/uimahallit_ja_kuntosalit),  Itäkeskuksesta (Helsinki), Malmilta (Urheiluhallit oy), Tikkurilasta (Vantaan kaupunki)  ja Vuosaaresta (Urheiluhallit oy).

Ruduksen, Rytikan tai Vaaralan montuilla/lammilla on lähin ulkouimapaikka, johon on siis suunnitteilla maauimala. Puotilan ranta Vartiokylän lahdella lienee lähin uimaranta, mutta myös Kuusijärvi ja Marjaniemi ovat kohtuullisen lähellä.

Kuntosaleista lähimmät taitavat olla Kontulan ostarilla, jossa on sekä urheiluhallien (uimahallin yhteydessä) että Helsingin kaupungin kuntosali eli Kuntokellari ( https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta/sisaliikuntapaikat/liikuntahallit/kontulan-kuntokellari), jonn e pääsee Kontulan kirjastoa ja nuorisotaloa vastapäätä olevan hissin kautta.

Samassa väestösuojassa on myös skeittihalli, mutta sinne mennään metroaseman luona olevan alikulkusillan luota Kontulan kirkolle päin mentäessä.

Liikkumisiin

Oletan, että läheskään kaikki Rajakylän asukkaat eivät tienneet, että Rajiksemme on näin oiva paikka liikkumiseen ja urheilemiseenkin. Kotiovelta pääsee liikkumaan moneen suuntaan ja monella eri välineellä. Kenttiä löytyy monen lajin harrastamiseen, joten kovin pitkiä harrastusmatkoja ei tarvitse kärsiä.

Rajakylä – liikkujan paratiisi?  Se on tietysti liikkujasta itsestään kiinni…

Kirjoittaja: Liikuntasosiologi, FT,  Arto Tiihonen. www.miksiliikun.fi ja  www.facebook.com/miksi.liikun, Rajislainen vuodesta 1995.

Miksi hiihdän

Nykyihminen – homo sapiens siis – on olento, jonka mielikuvitus on rakentanut tämän ihmeellisen maailman, jossa elämme. Elossa selviytymiseen tarvittavien ”eläimellisten” taitojen ulko- tai yläpuolella kaikki on fiktiota – niin työ, raha, menestys kuin tuottavuus, materia tai vaikkapa luokka- ja etniset erot. Näitä kaikkia ihminen nimittäin kykenee muuttamaan tai ainakin suhtautumistaan niihin.

Saattaa olla, että jo muutaman vuosikymmenen päästä homo sapiensin korvaa ainakin alkeellinen homo deus, joka on algoritmeillä ohjautuva organismi, mutta sellainen, jonka algoritmit eivät tule pelkästään geeneistä ja oppimistamme asioista, vaan osittain ihmisen ulkopuolella olevasta ”datasta”. Joku voi sanoa, että olemme jo tällaisia ”jumalihmisiä”, joista Yuval Noah Harari kirjoittaa kirjassaan Homo Deus.

Miten tämä liittyy otsikkooni Miksi hiihdän? No siksi, että jo nykyihminen on kehitysvaiheessa, jossa sen tulee pystyä perustelemaan yhä paremmin tekemisensä sekä itselleen että muille – nykyään myös eläimille ja koko maapallolle  eikä ainoastaan kanssaihmisille.

Valinnanvapaus on niin suurta, että suomalaisistakin todella iso osa valitsee liikkumattomuuden, vaikka heillä on käytössään erittäin paljon perusteita liikkumisen puolesta. Tarvitaan siis vielä parempia perusteita.

Nämä liikkumattomat jumalihmiset odottanevat, että tekniikka ja lääketiede ratkaisevat ne ongelmat, joita liian vähäinen liikunta heille väistämättä aiheuttaa. Mielikuvitusta nimittäin on se, että väestön elinikä nousisi nykyisten tilastojen osoittamalla tavalla jatkuvasti, jos nuoret sukupolvet elävät liikkumattomasti.

Ketä tästä on syyttäminen? Minä ainakin syytän itseäni, sillä meidän liikuntatieteilijöiden tehtävähän pitäisi olla sen osoittaminen, että liikkuminen on ihmisille hyväksi. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, etteivätkö liikuntatutkijat monen muun tutkimusalan edustajien kanssa ole osoittaneet liikkumista monin eri tavoin hyödylliseksi toiminnaksi.

Hyödyllisyys tai terveellisyys ei tunnu nykyihmiselle riittävän. Ja ajatellaanpa nyt hiihtämistä, oikeasti, ketä kiinnostaa? Voihan se olla vaikka kuinka terveellistä, mutta silti, mikä siinä voi urbaania nykynuorta viehättää tai muunkaan ikäistä, jos hiihtämisestä ei ole aiempaa kokemusta? Tai ne ovat niitä ”huonoja”.

Ehkä me liikuntatieteilijät emme ole osanneet avata kunnolla edes omia liikkumiskokemuksiamme ja niiden merkityksiä lukijoillemme? Ja jos ihan rehellinen olen, niin en minäkään liiku enkä hiihdä sen vuoksi, mitä terveyshyötyjä niistä saan.

Kaiken lisäksi nykyihminen on niin fiksu, että hän osaa lukea tutkimuksia ihan itsekin. Viime viikkojen aikana minäkin olen törmännyt tutkimustuloksiin, joista toisessa väitettiin, että hiihtäminen ennustaa parhaiten pitkää ikää kun toisessa tuloksena oli, että hiihtäessä kuolee äkillisesti eniten ihmisiä – varsinkin miehiä (voi olla, että tulkitsin tutkimuksia hiukan mutkia oikoen, mutta niin ihmiset tekevät).

Pointtini on kuitenkin tämä: tutkimus tuottaa ristiriitaisia tai monitulkintaisia tuloksia, joita tuo fiksu nykyihminen tulkitsee omiin kokemuksiinsa nojautuen itselleen sopivasti. Aika monelle on sopivaa tulkita oma liikkumattomuus tai oma fyysinen passiivisuus ”itselle sopivaksi”.

Oletan, että muutokseen tarvittaisiin aika radikaaleja poliittisia keinoja, jotta insentiiveillä saataisiin aikaiseksi niin yksilöiden kuin organisaatioidenkin toimintaan oikeita kannustimia. Näistä olen kirjoittanut toisaalla. (https://www.miksiliikun.fi/2017/08/18/lihy-uudistus-liikunnallista-hyvinvointia-insentiivien-avulla-yksiloille-ja-organisaatioille/).

Mutta nyt kohdistan sormeni näppäimistölle, josta tulee perusteluja kysymykseeni Miksi hiihdän? Aloitin ekskursioni Hiihtelijän kirja1:ssä (https://www.miksiliikun.fi/2018/02/27/hiihtelijan-kirja-1-helppohan-se-on-hiihtaa-kun-keuhkot-pelaa/), johon kokosin aiempia kirjoituksiani aiheesta.

Omat kokemukseni lapsena ja nuorena loivat tietysti pohjaa sille, että hiihdän edelleen. Ne eivät kuitenkaan selitä läheskään kokonaan omaa nykyistä hiihtämistäni tai vaikkapa vaimoni hiihtämistä – hänhän ei käytännöllisesti katsoen hiihtänyt lainkaan ennen aikuisikää.

Monet ikätoverini inhosivat lapsena marjojen poimintaakin, mutta ovat nyt intohimoisia keräilijöitä. Ihminen siis myös osaa muuttaa ikävät kokemukset myönteisiksi. Itsekin hiihdin ja poimin marjoja aika vähän tietyssä vaiheessa elämääni. Ne eivät olleet minulle riittävän merkityksellisiä tekemisiä.

Vielä yksi asia pitää kertoa johdatukseksi: meidät on opetettu perustelemaan tekemisiämme ja valintojamme erinomaisesti, mutta silti perusteluissamme on omien kokemustemme kohdalla usein musta aukko, jota ei edes juuri edesmennyt fyysikko Stephen Hawking olisi osannut teoretisoida ymmärrettävästi.

Omat merkitykselliset kokemuksemme, jotka tulevat ”selkäytimestä” ja määrittävät nopeasti ja lopullisesti käsityksemme eri asioista, ovat mielestämme autenttisen identiteettimme luovuttamattomia ja muuttumattomia osia. Monet fiksutkin ihmiset rakastavat ja vihaavat vaikkapa hiihtoa syystä, joka on heille tuntematon tai se voi olla tunnettukin, mutta sellainen, jota ei voi muuttaa muuttamatta koko ihmistä. Tämä muuten on nykyihmisen yksi ilmiselvä heikkous.

Tuleva jumalihminen poikkeaakin nykyihmisestä siinä, että se tai hän kykenee ”ohjelmoimaan” itsensä uuden datan avulla juuri sellaiseksi, mitä eri tilanteissa vaaditaan. Transmoderni identiteettiteoria toki keksittiin jo 1900-luvulla, mutta selvästikään ihmiset eivät ole niin joustavia kuin silloin oletettiin. Miehet valitsevat miesten ja naiset naisten ammatteja yhä enemmän, vaikka kategoriat mies ja nainen ovat sinänsä hämärtyneet ja lähentyneet toisiaan.

Haasteeni on siis valtava edelleen, koska perustelujen lisäksi pitäisi keksiä algoritmi, jonka avulla nykyihminen voisi ohjelmoida itsestään ”hiihtävän ihmisen”. Tähän tarvitaan uudentyyppistä kokemuksellista oppimista (https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-kokemuksellista-oppimista/), josta ei tässä enempää, koska nyt on jo kiirehdittävä ladulle hiihtämisen kokemuksiin ja sen monenlaisiin merkityksiin.

Hiihtokokemukseni tarinoina

Ihminen kertoo edelleen kokemuksistaan tarinoita, vaikka maailma on täynnä digitaalistakin dataa matemaattisessa muodossa. Seuraavat tarinat ovat syntyneet pääasiassa tämän talven hiihtokokemusteni pohjalta. Niillä on siis minulle merkitystä juuri nyt.

Ja vaikka en voikaan todistaa tätä mitenkään, niin oletan, että jos kaikki hiihtämistä harjoittavat pohtisivat oikein tarkasti hiihtämisensä syitä, niin he löytäisivät samantapaisia, mutta yksilöllisiä, syitä hiihtämiselleen. Pointti ei siis ole siinä, miten juuri minä merkityksellistän kokemukseni, vaan siinä, että me nyt niin kuin ihmisinä merkityksellistämme asioita, vaikka emme olisi niistä kovin tietoisiakaan.

Jos sinä lukijana et tunnista samoja kokemuksia tai merkityksiä kuin minä, niin se ei siis tarkoita, että jompikumpi meistä on väärässä – kokemuksemme ja merkityksemme vain ovat erilaisia. Sinun tarinasi ovat toisenlaisia, mutta yhtä arvokkaita, jos aiomme ymmärtää miksi me hiihdämme.

Haastankin sinut kertomaan omat tärkeät tarinasi hiihtämisestäsi tai vaikkapa hiihtämättömyydestäsi. Näin kehitymme argumentaatiossamme ja ehkä poistamme joitain esteitä hiihtämiseltä, joka siis on – kuten tulevastakin huomannet – minulle riittävän merkityksellinen, muttei mitenkään itsestään selvä, liikkumisen tapa.

Ihmettelen luontoa

Olennainen osa hiihtokokemustani on luonnon ihailu tai oikeastaan ihmettely. Ei ole ihme, että lumitykkyiset puut tunturissa pakottavat minut kaivamaan kameran esiin ja ikuistamaan maiseman ja tunnelman. Sen sijaan jostakusta voi tuntua hassulta, että minun on kuvattava myös aivan arkisia kohteita, jos ne näyttäytyvät minulle erikoisina valon, lumen tai jonkun muun syyn takia.

Kuvaaminen tarkoittaa tässä myös maisemien mieleenpainamista, ainahan en ota kameraa esille kuvatakseni silmää miellyttäviä näkyjä. Hiihtäessäni vilkuilenkin ahkerasti ympärilleni ja bongaan myös lintuja, eläinten jälkiä tai muita luonnon muutosten merkkejä, kuten kaatuneita puita ja naavan määrää oksistoissa.

Hengitän valoa ja maisemia. Ne rauhoittavat minua ja tuovat mieleeni muistoja menneistä hiihtoretkistä. Luonto kertoo omaa tarinaansa, minä omaani – hiihtäessä ne risteävät toisiinsa muodostaen elämyksiä, joilla on tarkoitus sinänsä.

Tänä talvena Lapissa oli tykkylunta paikoissa, joissa sitä ei tavallisesti ole käyntieni aikana ollut. Se ”maalasi” tutut maisemat mieleenpainuvasti erilaisiksi. Tulevina vuosina muistelen varmasti sitä vuotta, kun tämä kaikki näytti niin erilaiselta. Lumiparatiisilta, jota yksikään lavastesuunnittelija ei olisi osannut mielikuvituksessaan luoda. Yhdessä varmaan pohdimme oliko se vuosi 2017 vai 2018…

Hiihtäessä näkee maisemia, jotka tuovat rauhaa, muistuttavat lapsuudesta tai aiemmista hiihtoretkistä ja luonnon ikuisuudesta ja samalla haavoittuvuudesta. Säilyykö tällainen luminen maisema mahdollisena tuleville sukupolville ja osana elämäntapaamme?

Jos emme osaa ihailla hiihtoladuiltamme avautuvaa kauneutta, niin tuskin välitämme sen häviämisestäkään. Siksi kannattaa hiihtää hitaasti ja ympäristöä seuraten. Opetella ihmettelyä.

Tunnen liikkeen iloa

Miten upeaa onkaan, kun suksi liukuu ”wassun” tai ”mollen” tahdissa ruotsalaisten huippuhiihtäjien liikkeitä imitoiden tai miltä tuntuu hakea Iivo Niskasen pertsan tekniikkaa loivassa ylämäessä ja Kaisa Mäkäräisen kevyttä kuokkaa pystysuorassa töppyrässä?

Moni ei enää osaa perinteisen hiihdon 2-, 3-, 4- saati 5- ja 6-vaihteisia tekniikoita, mutta minä palautan nuo lapsuuden tekniikat joka vuosi ruumiiseeni ajatellen Mäntyrannan Eeroa tai Tiaisen Artoa, omaa isääni ja hänen ikäisiään hiihtäjiä, jotka hioivat tekniikkansa laduilla, jotka eivät olleet latukoneista kuulleetkaan.

Tämän talven tekniikkahaasteenani on ollut ”kuokka”, sillä pari vuotta sitten ostamani luistelusukset ovat minulle hitusen liian pitkät ja jäykät. Hiihdin aluksi vanhoilla suksillani, joilla kuokka ei tuota mitään ongelmaa. Pieni muutos välineessä aiheuttaa vauhdin ja taloudellisuuden välisen ristiriidan, joka hiihtäessä on toki aina läsnä. Huippuhiihtäjätkin joutuvat valitsemaan menotapansa sen mukaan, miten jaksavat eri tyyleillä edetä.

Pääsääntöhän näyttää olevan, että wassua mennään niin pitkään ylämäkeen kuin mahdollista kunnes vaihdetaan hitaampaan kuokkaan. Hiihtäjissä on toki eroja, sillä jotkut kuokkaavat loivempaakin ylämäkeä nopeammin kuin työntävät wassua.

Uudet sukset muuttivat kuokkatekniikkaani niin, että reisien lähentäjät väsyivät nopeasti ja minun kannatti mennä wassulla jyrkempiäkin mäkiä ylös. Pidemmät ja jäykemmät sukset vastaavasti kulkivat selvästi paremmin alamäissä, tasaisella ja loivissa nousuissa. Ai, että se olikin lennokasta.

Sen jotenkin vaistoaa tai aistii ruumiissaan, kun jokin liikerata, vaikkapa wassun tekniikka pieneen ylämäkeen, menee itsellä täydellisesti. Ja aina voi pyrkiä siihen, että tekniikka on sopiva kulloiseenkin tarpeeseen.

Nopeuden ja taloudellisuuden liitto on erityinen juuri hiihdossa. Juoksu menee kävelyksi, pyöräily vain tylsäksi hitaaksi polkemiseksi, mutta hiihtää voi hyvin myös hitaalla vauhdilla. Hiihtäminen täysilläkään ei ole ongelma, sillä alamäessä ja tekniikkaa vaihtamalla syke laskee ja kohta taas jaksaa ja jaksaa…

Retkeilen yhdessä

Hiihdän, koska muutkin hiihtävät tai ehkä minun tapauksessani voi olla niinkin, että muut hiihtävät, koska minä hiihdän.

Opetin aikoinaan vaimoni – silloisen tyttöystäväni – hiihtämään. Muistan vieläkin, että ensimmäisen hiihtoreissumme jälkeen olin epäileväinen koko suhteemme suhteen. Sen suhteen ei kuitenkaan ole ollut ongelmia, vaikka ensin minun piti toki entisenä kilpahiihtäjänä opetella hiihtämään riittävän hiljaa. Ehkä silloin juuri opin tarkkailemaan luontoakin paremmin.

Tänäkin talvena olen hiihtänyt monessa eri porukassa, joskus aika kovalla vauhdilla liikkeen hurmaa tavoitellen, toisinaan yhdessä jutellen ja matkaa taittaen, mutta myös aivan retkeilytarkoituksessa. Silloin otetaan eväät, suunnitellaan laavupaikat ja mennään isommalla porukalla.

Muisti on muuten aika petollinen asia, sillä  tarkistettuani hiihtopäiväkirjani huomasin, että olin hiihtänyt yksin 39 prosenttia hiihtokerroistani, mutta vain 26 prosenttia hiihtokilometreistäni. Lonkalta olisin arvioinut, että kumpikin luku olisi ollut yksinhiihdon osalta isompi kuin yhdessä hiihtämisen.

Selitys? Yhdessä hiihtäminen on enemmän kuin hiihtämistä. Sen kokemus- ja merkitysmaailma mahdollistuu hiihtämisen avulla, mutta on myös paljon muuta. Lapin retkellämme päivitämme koko vuoden kuulumiset ison joukon kanssa ja useimmiten juuri yhteisten hiihtolenkkien aikana. Se vastaa hyvin ”filosofisia kävelyjä”, joista niin vauhkotaan.

Kehityn joka vuosi

Hiihtämisessä on sekin hieno puoli, että tekniikka paranee joka talvi kevättä kohti sellaisellakin hiihtäjällä, joka osaa tekniikat hyvin. Koko vartalon lihasten koordinoitu ja taloudellinen liike vaatii yllättävän paljon harjoitusta. Siksi kilpahiihtäjätkin hiihtävät niin tolkuttoman paljon syksyllä – toinen syy on tietysti aerobisen kunnon kehittyminen.

Minä en edes odota pääseväni liikkeen hurmaan ennen kuin olen hiihtänyt vähintään sata kilometriä eikä silloinkaan ole kyse samasta tasosta kuin 500 tai 1000 kilometrin jälkeen. Toisaalta osaan nauttia kehittymisestäni joka vuosi uudelleen.

Aloitteleva hiihtäjä kehittynee suhteessa vielä paljon enemmän kuin minunkaltaiseni koko ikänsä hiihtänyt tyyppi. Ensin on toki päästävä yli siitä alun vaikeudesta, kun sisäreidet kipeytyvät perinteistä ensi kertaa hiihdettäessä tai kun tuntuu, etteivät keuhkot pelaa paikoissa, joissa aiempina vuosina meni kuin vuorikauris.

Minulla on pieni testilenkki, jossa silloin tällöin mittaan kehittymistäni. Tänä vuonna hiihtokausi oli varsin lyhyt, mutta sinä aikana vauhtini nopeutui yli viisi minuuttia ollen ensin reilut 19 minuuttia ja lopulta reilusti alle 15 minuuttia. Aika motivoiva kehitys vähän yli kuukaudessa!

Haluan, että muutkin hiihtävät

Ja toivon, että he myös löytävät hiihtämisestä itselleen merkityksellisiä kokemuksia. Houkuttelen ihmisiä mukaani hiihtämään, autan välineiden valinnassa ja voitelen sukset. En vastusta voitelemattomia suksia, ostin sellaiset tyttärellenikin. Vältän myös pertsan hiihtämistä vaikeilla keleillä – silloin luistelen.

Silti pidän suksien voitelemisesta ja koko siitä kuviosta, jossa yritän arvailla ilman ja lumen lämpötilaa ja koostumusta. Lapissa, jossa voitelen monet sukset, lumi voi olla erilaista tunturissa ja kuruissa, tai riippuen siitä, milloin ladut on ajettu ja mihin aurinko paistaa. Hiihtäjän tekniikka ja sukset vaikuttavat myös paljon asiaan. Hiihtomatka on otettava huomioon ja kelin muutos. Aika haastavaa, sillä ei ole mukavaa väsyä lipsuvilla suksilla tunturissa.

Tänä vuonna säät suosivat voitelijaa ja kehujakin tuli hyvin voidelluista suksista. Annan jokaiselle hiihtäjälle aina mukaan myös pitovoiteen, jolla pitäisi päästä kotiin, vaikka keli muuttuisikin kesken retken. Joskus olen hiihtänyt kymmeniä kilometrejä edestakaisin voitelemassa suksia, jotka ovat sään yllättäen muuttuessa lopettaneet toimintansa. Voiteluambulanssi.

Voitelu ja suksien huolto on myös nostalgista. Isä nousi aikaisin aamulla ”paahtamaan” suksiani ennen kisoja. Puusuksiin hän saattoi paahtaa tervaa tai pohjavoidetta. Tervasta lähtikin ihana haju, jota haistelen muutamasta nykypurkkivoiteestakin entisiä aikoja muistellen.

Jo pikkupoikana aloitin itsekin voiteluhommat, jotta saisin kantaa vastuuta kokonaisvaltaisesti hiihtomenestyksestäni. En halunnut, että isäni tuntisi syyllisyyttä huonosti voidelluista suksista. Ymmärrän hyvin ”rasvamestareiden” stressin, josta voi oppia nauttimaankin.

Voiteluhan avaa hiihtämiseen vielä yhden tärkeän aspektin. Se on ihmisen ja välineen välistä vuoropuhelua parhaimmillaan. Ilahduin suuresti siitäkin innovaatiosta, joka tyttäreni ”karvasuksissa” oli; niissähän pitopintaa ei voi voitelun tavoin muuttaa kelin niin vaatiessa. Mutta keksijä oli oivaltanut jotain muuta: siteen paikkaahan voi helposti vaihtaa ja saada sukset taas pitämään. Nerokasta!

Kokemukset merkityksinä

Omat hiihtokokemuksemme ja –tarinamme ovat yksilöllisiä, mutta kuten aina, eivät kuitenkaan toisistaan täysin poikkeavia. Niistä löytyy perheyhtäläisyyksiä eli samanlaisuuksia, koska sekä kokemukset että etenkin tarinat syntyvät samassa kulttuurissa samoista aineksista. Emme yleensä kerro toisille tarinoita, joita toinen ei pystyisi lainkaan ymmärtämään. Joskus jopa muunnamme omie kokemuksiamme käyttämällä käsitteitä, joita toiset ymmärtävät tai hyväksyvät.

Meidät on esimerkiksi opetettu selittämään liikkumistamme terveyssyillä nyt reilun 40 vuoden ajan. Se on ollut hyväksytty tapa selittää vaikkapa lapselliselta tuntuvaa kilpailunhalua tai leikkimielisyyttä. Itse en näe näissä mitään vikaa – maailmassahan vaaditaan kilpailukykyä ja luovuutta. Paitsi tietysti liikkumisessa ja urheilussa.

Meidän on kuitenkin hyvä nähdä myös se, että omat kokemuksemme  ja tarinamme muodostavat kokonaisuuksia, joiden avulla ymmärrämme paremmin muiden ihmisten kokemuksia ja voimme myös vaikuttaa maailmaan ja ihmisiin paremmin. Emmehän voi muokata maailmaa yhden ihmisen kokemusten pohjalta.

Luokittelu tai teoretisoiminen on aina vähän väkivaltaista ja yksinkertaistavaa – todellisuushan on oikeasti niin epämääräinen, ettei siitä saa kiinni ilman kokoavia ja jäsentäviä käsitteitä. Itse olen käyttänyt usein (liikkumis)kokemuksista käsitemaailmaa, jonka rakensin tutkittavieni tarinoista, jotka käsittelivät heidän ruumiillisia kokemuksiaan.

Omat hiihtokokemuksenikin on luokiteltavissa tuon käsitteistön avulla hyvin yksinkertaisella tavalla. Se antaa kuvan siitä, mikä kokemuksellisuus oli se keskeisin tekijä, miksi juuri sinä päivänä kävin hiihtämässä. Useinhan toki haen useampaa kokemusta samanaikaisesti, mutta kun materiaalia tulee riittävästi, niin saan tälläkin tavoin aika hyvän käsityksen siitä, miksi hiihdän tai miksi liikun noin niin kuin kokemuksellisesti.

Yllä olevissa tarinoista nuo alla nähtävät kokemuksellisuudet ovat myös löydettävissä, vaikkakaan eivät aivan puhtaina. Luonnon ihmettely on aika puhtaasti elämyskokemus, retkeileminen taas osallisuuskokemus tai ”voitelutarina” kertoo toimijuudestani. Liikkeen hurma kertoo sekä hiihtäjän identiteettikokemuksesta, vaikka selvästi se on myös elämyskokemus. Kehitystarina on vastaavasti identiteetti- ja toimijuuskokemuksen yhdistelmä.

”Puhtaita” kokemuksia ei olekaan ja tutkimusteni perusteella vahvin side johonkin liikkumis- tai urheilumuotoon onkin sellainen, jossa kaikki nuo kokemukset ovat vahvasti merkityksellisiä. Silti sen yhden lajin, kuten hiihtämisen sisälläkin, erot ovat riittävän selvät, jotta erojen tekeminen on mahdollista.

Käytännössäkin tämän on merkityksellistä. Hiihtohan on yksilölaji, joten voi olla vaikea motivoida joukkuelajin harrastajaa hiihtäjäksi. Mutta, kuten edellä kerroin, itsekin hiihdän paljon enemmän erilaisten ryhmien kanssa kuin yksin, vaikka minusta tuntuukin vahvasti siltä, että hiihtäminen on minun oma juttuni. Yksilöurheilija minussa voi sekin hyvin, sillä olen voinut hiihtää aivan riittävästi myös yksin, mikä on minulle elintärkeää sekin.

Alla olevaan taulukkoon olen listannut hiihtokokemukseni sen keskeisimmän kokemuksellisuuden perusteella.

Kokemuksellisuus hiihdossa Elämys-kokemus Identiteetti-kokemus Osallisuus-kokemus Toimijuus-kokemus Yhteensä
Hiihtokokemukset 7 23 9 2 41
Prosenttiosuudet 17 56 22 5 100

Siitä näkyy, että identiteettikokemukset (56% tapauksista) ovat minulle hiihdossa muita tärkeämpiä ainakin tänä talvena. Selityksiksi voi tarjota kilpahiihtäjän taustaani, joka saa minut etsimään hiihdosta identiteettiäni vahvistavia asioita, kuten teknistä osaamista, jaksamista tai toisiin vertaamista.

Osaselitys on siinäkin, että toivuin olkapääleikkauksesta hiihtämällä. Vielä vuodenvaihteessa käsi oli melko heikko ja liikerajoitukset suuria, mutta pari kuukautta hiihtoa ja aktiivista nauhajumppaa kuntouttivat olkapään lähes täydelliseen kuntoon. Myös kestävyyskuntoni oli normaalia heikompi leikkauksesta toipumisen jäljiltä, joten kiinnitin normaalia enemmän huomiota omaan jaksamiseeni ja kuntoni kehittymiseen.

Osallisuus- (22%)  ja elämyskokemukset (17%) olivat odotusteni mukaiset, mutta toimijuuskokemukset (5%) jäivät ehkä yllättävän alhaisiksi. Tarinoitteni perusteella lukija tosin näki, miten eri kokemukset ovat läsnä yhtä aikaakin. Yleensä arvoinkin kokemuksellisuuksia joko 1…10 tai 1…5 asteikolla, jolloin vältytään mustavalkoanalyysilta. Tämä ”pikatesti” on kuitenkin suuntaa-antava ja helppo toteuttaa. On myös hyvä rekisteröidä se ”päällimmäinen fiilis” liikkumisessaan.

Jos kaikki liikkumiseni olisi hiihtämisen kaltaista, niin en todennäköisesti liikkuisi niin paljon kuin nyt liikun. Hiihtäminen on minulle  erityinen liikkumis- ja urheilumuoto – sellaisia ei ole ihmisillä montaa. Tänäkin talvena hiihtopäiviä kertyi vain 41 eli reilu kymmenesosa vuoden päivistä. Se ei millään riitä, vaikka hiihto onkin aivan ylivoimainen liikkumismuoto, sillä noina 41 päivänä liikuin yli viidesosan (84 tuntia) koko vuoden liikkumisajasta ja noin kolmasosan (749 km) liikkumiskilometreistä.

Hiihtämisen ja muun liikkumiseni ero näkyykin selvästi, kun vertaan vuoden ensimmäisten kolmen kuukauden kaiken liikkumiseni kokemuksellisuuksia (alla taulukko).

Kokemuksellisuuksien vertailua  Elämys-kokemus Identiteetti-kokemus Osallisuus-kokemus Toimijuus-kokemus Yhteensä
Liikkumiskokemukset % 15,6 35,6 23,3 25,6 100
Hiihtokokemukset % 17,1 56,1 22,0 4,9 100
Ero 1,5 20,5 -1,4 -20,7 0

Prosenttiosuudet ovat paljon tasaisempia kaikessa liikkumisessani. Se kertoo siitä, että pystyn motivoimaan tai merkityksellistämään liikkumiseni monin eri tavoin ja perustein. Tämä on todella tärkeää, sillä näin monenlainen liikkuminen on minulle kokemuksellisestikin tärkeää.

Huomionarvoista lienee se, että paljon mainostettu ”liikkumisen ilo” ja elämyksellisyys ei nouse minun merkitysmaailmassani edes viidesosan tasolle. Tämä tietysti selittyy sillä, että ilo ja elämys käsitetään yleensä laveammin, mutta toisaalta on niinkin, että pelkkä ilo tai että on kivaa ei ole kovin kestävä motiivi liikkumiselle. Oma elämystasoni tuntuu fiksummalta – ei aina voi olla kivaa eikä saada mahtavia ”kiksejä”.

Kolmas pointti tässä on se, että toimijuuskokemukset ovat minulle arkisen liikkumisen selkäranka, vaikka ne hiihdossa ovatkin lapsipuolen asemassa. Alla olevassa taulukossa olen vertaillut hiihdon, kaiken liikkumisen ja hiihdolla putsatun liikkumisen kokemuksellisuuksia. Mainitsemani seikka näkyy tässä erinomaisesti.

 Eri kokemukset Elämys-kokemus Identiteetti-kokemus Osallisuus-kokemus Toimijuus-kokemus Yhteensä
Liikkumiskokemukset % 15,6 35,6 23,3 25,6 100
Hiihtokokemukset % 17,1 56,1 22,0 4,9 100
Liikkumiskokemukset % ilman hiihtoa 14 18 24 43 100

Summa summarum: tuntuuko kimurantilta ja siltä, että samat faktat voi tulkita monella tavalla? Todellisuus on valitettavasti todella sekava kasa erilaisia faktoja ja vielä kummallisempia tulkintoja. Tämä tässä on kuitenkin hyvin yksinkertainen ja ymmärrettävä tapa tulkita omia liikkumis- ja hiihtämiskokemuksia ja niiden merkityksiä. Kerrataan vielä.

Ihmettelen luontoa, tunnen liikkeen iloa, retkeilen yhdessä, kehityn joka vuosi ja haluan, että muutkin hiihtävät.Näin otsikoin hiihtotarinani, joissa kerroin, mitä tein ja miksi.   

Hiihtäessä saan ja haen eniten identiteettikokemuksia, mutta osallisuus- ja elämyskokemuksetkin ovat usein keskeisiä hiihtämiskokemuksia. Toimijuuskokemuksetkin ovat tärkeitä siellä taustalla.

Muu liikkumiseni eroaa aika paljon hiihtämisestä, johon minulla onkin erityissuhde. Arkinen liikkumiseni on usein toimijuuskeskeistä hyötyliikuntaa, jolla on jokin liikkumisen ulkopuolinen tarkoitus. Elämys- ja osallisuuskokemusten tasot pysyvät lähes vakioina riippumatta liikkumiseni luonteesta.

Rakkaus ja velvollisuus vaikuttavat – kuten olettaa sopii – liikkumiseeni yhteisöllisyyttä ja elämyksellisyyttä enemmän. Hiihtämisessä on kyse rakkaudesta, arkiliikkumisessa velvollisuudesta. Kumpaakin tarvitaan toimivassa liikkumiskokemuksessa iloa ja yhteisöllisyyttä unohtamatta.

Teksti pdf:nä Miksi Hiihdän

Lähteitä

Tiihonen A. 2018. Hiihtelijän kirja 1: helppohan se on hiihtää, kun keuhkot pelaa… (https://www.miksiliikun.fi/2018/02/27/hiihtelijan-kirja-1-helppohan-se-on-hiihtaa-kun-keuhkot-pelaa/).   Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 27.2.2018.

Tiihonen A. 2017. LiHy-uudistus – liikunnallista hyvinvointia insentiivien avulla yksilöille ja organisaatioille. (https://www.miksiliikun.fi/2017/08/18/lihy-uudistus-liikunnallista-hyvinvointia-insentiivien-avulla-yksiloille-ja-organisaatioille/).  Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 18.8.2017.

Dokumentteja hiihtämisestäni talvella 2018

Hiihtodokumentteja N
Hiihtopäivät 41
Hiihtotunnit 84
Hiihtominuutit/kerta 123
Hiihtokilometrit 749
Hiihtokilometrit/kerta 18
Alle 15 km/kerta 20
Yli 15 km/kerta 21
Prosenttia tavoitteesta 238

 

Hiihtäminen yksin/ryhmässä Yksin Ryhmässä
Hiihtokerrat 16 25
Hiihtokerrat % 39 61
Hiihtokilometrit 196 553
Hiihtokilometrit % 26 74

 

Kehittyminen hiihtämisessä testilenkin valossa

Testilenkki/pv Aika Kehitys
8022018 19,34
10022018 17,16 2,18
20022018 16,13 1,03
6032018 16,09 0,04
12032018 14,55 1, 14
18032018 14,28 0,27
Kehitys 8.2.–18.3. 5, 06
Kehitys 10.2.–18.3. 2, 48

 

Kehitys Aika %
Kehitys 8.2.–18.3. 5,06 26 %
Kehitys 10.2.–18.3. 2,48 17 %