Piireistä verkkoihin

– urheilun tekijät äänessä. Urheilujärjestötoiminnan muutosprosessien vaikutukset käytäntöihin on nyt ilmestynyt opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa (http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/OKM31.pdf?lang=fi).  

Kyseessä oli opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen sektoritutkimus, jonka toteutin Turun yliopistossa. Tästä klikkaamalla pääset taustapaperiin, jossa tarina tutkimuksen synty- ja alkuvaiheiden pohdinnoista (Taustapaperi_PiireistäV_kesä2015 ).

Tavoitteena oli tuottaa tietoa liikunta- ja urheiluhallinnon ja  –järjestöjen toimintatapojen ja –rakenteiden uudistamisen tueksi. Lisäksi haluttiin tietoa kolmannen sektorin hyvistä käytännöistä. 

Tästä aukeaa menetelmäpaperi, jossa selvitetään, miten tämä käytäntöä palveleva tutkimus toteutettiin ja miksi kyseisiin ratkaisuihin päädyttiin (Tutkimusprosessi&käytäntö_kuvaus). 

Tutkimuksessa tehtiin urheiluseurakysely Turun seudun urheiluseuratoimijoille N= 110 (kysely perusaineistoineen avautuu tästä: Perusaineisto_seurakysely2015) ja haastateltiin 20:n suurimman lajiliiton toiminnasta vastaavat johtajat.  Heille tehtiin myös pieni kysely, jonka kysymykset löytyvät tästä (Jatkokysely_haastattelu). Yhteensä haastateltuja oli 41. Tässä kaikki haastatellut taustaorganisaatioineen (Tutkimukseen_haastatellut).

Tutkimuksen tulokset löytyvät tietysti raportista, mutta tästä klikkaamalla saat yhteenvedon tuloksista (51Tutkimustiivistetysti), yhteenvedon urheiluseurakyselyn tuloksista (hiukan laajempi kuin raportissa: Urheiluseura-artikkeli_yhteenvedot) ja tästä toiminnanjohtajahaastatteluista (Lajiliittoartikkeli_yhteenvedot).

Suosituksia ja sovelluksia löytyy raportista, mutta tässä on myös tarkempi analyysi ja laajempi pohdinta valtionavustusproblematiikasta tehdyn kyselyn pohjalta (Avustuskriteerit_teemojentarkastelu_pohdinta). Yritin myös vastata julkisuudessa usein esitettyihin kysymyksiin liikunnasta ja urheilusta tämän tutkimuksen tulosten perusteella. Niitä löytyy tästä (UseinKysyttyä_raportinvastauksia).

Tutkimus on aina laajempi ja syvempi kuin mitä raportista voisi kuvitella. Paljon materiaalia ja varsinkin sovelluksia jää raportin ulkopuolelle.  Tässä pohdin uusia ajattelu- ja toimintatapoja, joita tutkimus saattaisi herättää (https://www.miksiliikun.fi/2016/06/01/uutta-ajattelua-ja-toimintatapoja-etsimassa/).

Tässä taas pohdintaa siitä, mitä Suomen liigapalloilukartasta voi lukea (https://www.miksiliikun.fi/2016/06/06/missa-on-suomen-leicester-mita-liigapalloilukartasta-voi-lukea/). 

Varsinkin kesäkuussa tehty päätös yhdistää Olympiakomitea ja Valo ry, valtionapuepäselvyydet sekä myöhemmin Rion kesäolympialaisten huono menestys saivat aikaan vilkasta liikunta- ja urheilupoliittista keskustelua.

Osallistuin keskusteluun muutamalla blogikirjoituksella. Ensin kirjoitin huippu-urheilumenestyksen syistä ja ratkaisuista (https://www.miksiliikun.fi/2016/08/23/rion-kootut-selitykset-ja-nykyaikaiset-ratkaisut/).

Seuraavaksi yritin saada käytyyn keskusteluun suhteellisuudentajua (https://www.miksiliikun.fi/2016/08/28/rio-puhetta-suhteellisuudentajuisesti/).

Tartuin myös liikunnan edistämisproblematiikkaan ja esitin omia, osin ko. tutkimukseen perustuvia näkemyksiäni (https://www.miksiliikun.fi/2016/09/08/edunvalvonnasta-vaeston-liikuttamiseen/).

Myöhemmin osallistuin myös liikunnan ja urheilun rakenteista ja johtamisesta käytyyn keskusteluun (https://www.miksiliikun.fi/2016/10/04/arhakkaa-keskustelua-liikuntapolitiikasta-vai-tutkijapopulismia/).

Tutkimus aukeaa aina laajemmalle kuin itse rajattu aihe antaisi aihetta. Monet asiat kuitenkin kytkeytyvät toisiinsa. Sektoritutkimuksen tärkeänä tehtävänä on edesauttaa käytännön toimijoita omassa työssään.

Tutkimusten tulokset eivät kuitenkaan kerro kaikista sovellusmahdollisuuksista, joita vaikkapa tästä tutkimuksesta löytyy urheiluseuratoiminnan, lajiliittojen tai hallinnon kehittämiseen.  

Toivon, että raportista ja näistä blogikirjoituksista löytyy näkemyksiä, ideoita ja ymmärrystä lisääviä huomioita suomalaisen liikuntakulttuurin kehittämiseen.

Lähteitä

Tiihonen A. 2016. Piireistä verkkoihin – urheilun tekijät äänessä. Urheilujärjestötoiminnan muutosprosessien vaikutukset käytäntöihin. (http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/OKM31.pdf?lang=fi). Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:31.

Tiihonen A. 2016. Ärhäkkää keskustelua liikuntapolitiikasta vai tutkijapopulismia? (https://www.miksiliikun.fi/2016/10/04/arhakkaa-keskustelua-liikuntapolitiikasta-vai-tutkijapopulismia/). Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 4.10. 2016.

Tiihonen A. 2016. Edunvalvonnasta väestön liikuttamiseen (https://www.miksiliikun.fi/2016/09/08/edunvalvonnasta-vaeston-liikuttamiseen/). Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 8.9.2016.

Tiihonen A. 2016. Rio-puhetta – suhteellisuudentajuisesti (https://www.miksiliikun.fi/2016/08/28/rio-puhetta-suhteellisuudentajuisesti/). Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 28.8.2016.

Tiihonen A. 2016. Rion kootut selitykset – ja nykyaikaiset ratkaisut. (https://www.miksiliikun.fi/2016/08/23/rion-kootut-selitykset-ja-nykyaikaiset-ratkaisut/). Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 23.8. 2016.

Tiihonen A. 2016. Missä on Suomen Leicester – mitä liigapalloilukartasta voi lukea? (https://www.miksiliikun.fi/2016/06/06/missa-on-suomen-leicester-mita-liigapalloilukartasta-voi-lukea/).   Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 6.6.2016.

Tiihonen A. 2016. Uutta ajattelua ja toimintatapoja etsimässä (https://www.miksiliikun.fi/2016/06/01/uutta-ajattelua-ja-toimintatapoja-etsimassa/). Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 1.6. 2016.