Esityksiä & materiaaleja

 

Esityksiäni en voi ainakaan vielä näyttää liikkuvan kuvan avulla (itse en jaksa sellaisia katsoakaan), mutta power pointeista saa vähän tuntumaa aihepiireistä, vaikka itse performansseista ne eivät paljon kerrokaan. Luennoilla ja koulutuksissa yksi lähtökohtani on kokemuksellinen, toinen on käsitteellinen ja kolmas on käytännöllinen. Toisin sanoen vien osallistujat omiin ja toisten kokemuksiin, kyseisessä aiheessa tärkeisiin käsitteisiin, jonka jälkeen ratkaisemme käytännöllisen ongelman.

Tälle sivulle olen koonnut tietoja pitämistäni tieteellisistä ja muista aiheeseen liittyvistä esityksistäni sekä koulutuksista ja työkirjoista. Esitykset, julkaisut ja mm. hankekokemukseni löytyvät napsauttamalla. Tältä sivulta voit  myös ladata itsellesi joitakin power point –esityksiä (pdf). Jos käytät näitä, niin muista mainita lähde.

Tiihonen, Arto (2015) Liikuntakulttuurin käsitteitä tiedetoimittajille. Julkaisu Suomen Tiedetoimittajat ry:lle. 17.2.2015. Liikuntakulttuurin_käsitteitä_Tiihonen2015

Tiihonen A (2014) ”Leikittäskö sitä…” eli miksi oikeastaan leikimme? Koko Suomi leikkii –hanke. Teemailta, Tampere 20.11.2014. Leikkisemma_Tiihonen20112014

Tiihonen A (2014) Seikkailu on kokemus – mutta millainen kokemus se oikeastaan on? “Luonnollista seikkailua – ihmisenä kasvua”, Outward Bound Finland 20-vuotisjuhlaseminaari, Vierumäki 15.11.2014. OutwardB_Tiihonen_15112014. https://www.youtube.com/watch?v=_TMw6K9r9yQ

Tiihonen A (2014) Kokemuksellinen toimintakyky ja toimijuus. Toimintakyvyn arviointi ja mittaus –koulutus. 9.4.2014, Ikäinstituutti, Helsinki. Tiihonen_laatokoulutus_09042014

Tiihonen A (2013) Mitä ikäpolvitoiminta voi antaa liikuntaväelle? Eri-ikäisten käsityksiä ikäpolvien vuorovaikutuksesta. Kohti meidän seuraa –seminaari. 19.11.2013, Valo ry. Esitys, Helsinki. TIIHONENVALOSEMMA19112013

Tiihonen A (2013) Liikuntakulttuurin käsitteet muutoksessa. Liikuntatieteen päivät, Jyväskylän yliopisto, 13.6.2013.Esitys.(TIIHONENLTS130620132)

Tiihonen A (2013) Lonkalta meni – vuosi lonkkaproteesileikkauksen jälkeen. 1.1LONKKAJULKAISUTIIHONEN

Tiihonen A (2013) Kokemuksellinen toimintakyky ja merkityksellinen toiminnallisuus.
Kokemuksellinen toimintakyky Ikäinstituutin Laaja-alaisen toimintakyvyn tutkimus- kehitysprosessissa (2007-2012) esimerkkinä tutkimuksellisten käsitteiden ja käytännön sovellutusten kehittämisestä, yhteensovittamisesta, juurruttamisesta ja jatkokehittämisestä. 1.1KOKEMUSJULKAISUTIIHONEN

Tiihonen A (2012) Merkityksellisiä kokemuksia ja arjen roolien tasa-arvoisuutta – miesten liikunta hyvinvoivan yhteiskunnan kokonaisuudessa. Liikunnan tasa-arvon päivä, 6.11.2012, OKM/SLU, Helsinki. Esitys. https://slu-fi-bin.directo.fi/@Bin/dae738d3090e1b2a5bd8ce4649027f8a/1354710909/application/pdf/4293314/ArtoTiihonen_esitys_061112.pdf

Tiihonen A (2012) Aktiivisesti ikääntyvien miesten liikunnalle antamat merkitykset, Psykologia 2012 kongressi, 22.8.2012, Turku. Esitys. TIIHONENPSYKOLOGIAKONG22082012

Tiihonen A (2012) When the Body Says – No more, 9thInternational Seminar for Physical Education Teachers at Vierumäki the Sport Institute of Finland, 30.7.2012, Presentation & Workshop. TIIHONENPESEMINAR30072012

Tiihonen A (2012) Mies voimaantuu yksin, yhdessä ja yhteiskunnan tuella –  Merkitykselliset kokemukset, miehinen vertaistuki ja toimijuuden rakentaminen nykymaailmassa. 9.5.2012, Miesforum, Ensi- ja turvakotien liitto, Kouvola. Esitys & työpaja. TIIHONENMIESFORUM09052012

Tiihonen A (2011) Miksi liikumme – itsearviointimenetelmä liikkumisen merkitysten tutkimisessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna. 29.11.2011, Lahden tiedepäivä. Esitys ja työpaja. Microsoft PowerPoint – TIIHONENLSD29112011

Tiihonen A (2010) Vertaistuen voima ja hyvinvoinnin uudet käsitteet ja käytännöt. Ikääntyneiden neuvontapalvelut – kohtaako tarjonta tarpeen. Tampere, UKK-instituutti 27.5.2010. Esitys. TIIHONENUKK27052010

Tiihonen Arto (2010) Toimijuuden vahvistaminen toimintakyvyn itsearvioinnin avulla Kotona kunnossa –projektin loppuseminaari, Helsinki, 15.12.2010 (Esitys). TIIHONENTYÖKALUKÄPYRINNE15122010 

Tiihonen A. (2009) Isyyden pelikentät. Työkirja isille. Mannerheimin lastensuojeluliitto. http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/7aa1c8088df56e253a841605ab99ec64/1359533278/application/pdf/11803206/VIN%20Isyyden%20pelikent%C3%A4t%20web.pdf

Tiihonen Arto (2009) Kokemuksellisuuksien erilaiset merkitykset koulussa Taide ja liikunta –seminaari, 5.3.2009, Hollo-instituutti, Kiasma, Helsinki. TIIHONENHOLLOINST050309

Tiihonen A (2009) Vapaaehtoisuus ja järjestöt lähimmäisvastuussa. Valtakunnallisen terveyden- ja sosiaalihuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) seminaari Lähimmäisvastuu Suomessa – ketä kiinnostaa?, 5.10.2009, Helsinki. Esitys. ETENETIIHONEN051009

Tiihonen A (2009) Reading a Training Diary through Theories. Masters and Mentors: meaning and methods in older adults’ sporting activities. 10.–11.8.2009, Sibelius Hall, Lahti. (Oral presentation). TIIHONENMM2009[Yhteensopivuustila]

Tiihonen A (2009) Miehen terveyden pelikentät – miten mies voi parantaa terveyttään ja toimintakykyään? Masters and Mentors: meaning and methods in older adults’ sporting activities. 10.–11.8.2009, Sibelius Hall, Lahti. (Oral presentation). TIIHONENMIEHENTERVEYDENPELIKENTÄT09